Zapytanie o usługę/projekt

Zapraszamy do złożenia zapytania o cenę. Prosimy o wypełnienie i wysłanie poniższego formularza.

Proszę o sporządzenie kalkulacji i oferty na scentralizowany system informatyczny EuroBankNet. Niżej podaję informacje niezbędne do sporządzenia kalkulacji:
(wypełnienie wszystkich pól oprócz e-mail jest niezbędne)

liczba oddziałów, filii i punktów kasowych