Analiza i sprawozdawczość

EuroBankNetC - Moduł podstawowy

System sprawozdawczy, który działa na oddzielnej bazie - hurtowni danych, tak by nie obciążać podstawowego systemu transakcyjnego EuroBankNet. Moduł podstawowy systemu EuroBankNetC to moduł generowania bazy dla systemu scentralizowanego z podstawowymi wydrukami księgowymi, sprawozdawczością obowiązkową do NBP (XBRL) i nadzorczymi miarami płynności (na podstawie uchwały KNB 9/2007 wraz z późniejszymi zmianami). Podstawowe wydruki księgowe:
  • zestawienie sald i obrotów dla kont księgi głównej
  • zestawienie sald i obrotów analitycznych
  • wydruk sald kont syntetycznych
  • wydruk inwentarza