ISO 9001:2008 i 27001:2007

ISO

Z przyjemnością informujemy, iż dnia 25 lipca 2013 roku firma SoftNet otrzymała certyfikat jakości potwierdzający, że System Zarządzania jest zgodny z wymaganiami norm:
ISO 9001:2008 oraz PN-ISO/IEC 27001:2007.
 
 
Zakres certyfikacji: usługi projektowania, wytwarzania, wdrażania oprogramowania, serwis i sprzedaż sprzętu komputerowego i oprogramowania, prowadzenie powierzonych usług w ramach umów outsourcingowych dla sektora finansowego.
 
 
Norma ISO 9001:2008 - to międzynarodowa norma określająca wymagania, które powinien spełniać system zarządzania jakością w organizacji.

Norma ta ukierunkowana jest na zrozumienie i spełnienie wymagań klienta, przyjęcie podejścia procesowego, dostarczanie wyników skuteczności procesów oraz ich ciągłe doskonalenie, w oparciu o obiektywne pomiary.
 
 
Norma PN-ISO/IEC 27001:2007 - to norma międzynarodowa, standaryzująca systemy zarządzania bezpieczeństwem informacji. Określa wymagania związane z ustanowieniem, wdrożeniem, eksploatacją, monitorowaniem, utrzymaniem i doskonaleniem Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji. Norma ta to kompleksowe podejście do bezpieczeństwa informacji. Obejmuje obszary bezpieczeństwa fizycznego, osobowego, teleinformatycznego oraz prawnego.