Ciągłość działania i archiwizacja

System EuroBankNet Standby

To system zapewniający podjęcie pracy przez system zapasowy w przypadku awarii systemu głównego. Jest to prawdopodobnie jedyne na rynku banków spółdzielczych rozwiązanie umożliwiające podniesienie systemu z dokładnością do ostatniej zapisanej transakcji. Mechanizm zapewnia bieżącą synchronizację baz danych Oracle na serwerach głównym i zapasowym. System monitoruje serwer główny, pobiera stamtąd zarchiwizowane dzienniki powtórzeń, przenosi na serwer zapasowy i odtwarza bazę zapasową. Wykonuje przy tym pełne logowanie zdarzeń, ostrzeżeń i błędów.

Wersja „Plus” systemu umożliwia automatyczne wykonywanie o określonej porze kopii fizycznej baz Oracle. Jest to dodatkowe zabezpieczenie przed błędami systemu operacyjnego czy systemu baz danych, na wypadek gdyby zostały one przeniesione na bazę zapasową. Opóźnienie bazy zapasowej w stosunku do bazy głównej zależy od natężenia pracy w banku w danym momencie. W przypadku wystąpienia awarii serwera głównego utraceniu ulegają tylko operacje ostatnio wykonane. System umożliwia więc szybkie wznowienie pracy na serwerze zapasowym bez konieczności ponownego wprowadzania wszystkich operacji wykonanych w danym dniu.

System EuroBankNet Spare

System ten przeznaczony jest do instalacji w oddziale lub filii banku (np. w znajdującym się tam centrum zapasowym) na tzw. serwerze zapasowym. Ponieważ zwykle placówka ta jest połączona z centralą banku łączem o małej przepustowości przyjmuje się w przypadku tego systemu dobową synchronizację bazy danych (tzn. rano na serwerze zapasowym jest stan systemu z poprzedniego dnia po zaksięgowaniu). Przy odpowiednio dużej przepustowości łącza (dobranej dla konkretnego przypadku) system ten może pracować w trybie standby (w tym wypadku maksymalna strata danych w przypadku awarii obejmuje operacje dokonane w ciągu 0,5 godz. przed awarią).

System wykonuje również tzw. kopię fizyczną bazy danych Oracle (automatyczna dodatkowa kopia danych na serwerze).