Historia

W dokumentach założycielskich powstanie firmy datuje się na dzień 18 stycznia 1991 r. Od początku swojej działalności firma w 100 procentach działa w oparciu o polski kapitał. W ciągu dwóch dekad dynamicznie zmieniał się rynek, wiele wydarzyło się w firmie, w kraju i na świecie - dla SoftNetu czas ten był nieustającym wyzwaniem.

Spółka SoftNet powstała z inicjatywy czterech projektantów i programistów, którzy wcześniej mieli za sobą doświadczenia przy tworzeniu systemów komputerowych dla potrzeb banków oraz innych instytucji. Po dzień dzisiejszy owi założyciele stanowią Zarząd Spółki.

Podstawowym założeniem, jakie przyświecało powstaniu firmy, było zorganizowanie domu softwarowego, produkującego oprogramowanie dla bankowości i sektora finansowego. Założyciele opracowali własny pakiet oprogramowania przeznaczony do obsługi banków, znany na rynku pod nazwą BankNet. Tak powstał kompleksowy system automatyzacji wszystkich operacji bankowych. Wkrótce, oferta handlowa została wzbogacona o dostawę sprzętu komputerowego.
W 1997 r. system BankNet jako pierwszy otrzymał rekomendację Stowarzyszenia Księgowych w Polsce, w zakresie zgodności z ustawą o rachunkowości i innymi zarządzeniami Prezesa NBP. Wraz z rozwojem firmy, wzrostem liczby zatrudnionych pracowników oraz liczby obsługiwanych banków zwiększał się zakres oferowanych usług. Bardzo szybko system BankNet przekształcił się w dzisiejszy, wielowalutowy system EuroBankNet.

SoftNet w roku 2003 na swoją siedzibę wybrał budynek zlokalizowany w Krakowie przy ulicy Pana Tadeusza 8.

W 2006 roku grupa Banków Spółdzielczych założyła firmę PartNet Sp. z o.o., która stała się strategicznym udziałowcem firmy. Od tego momentu misją SoftNetu stał się rozwój i serwis oprogramowania wyłącznie dla Banków Spółdzielczych. Na bazie posiadanych doświadczeń i przy współpracy z długoletnimi praktykami w dziedzinie bankowości, możliwe było stworzenie kompleksowych aplikacji dostosowanych do specyfiki działalności sektora bankowości spółdzielczej. W 2007 r. wielowalutowa wersja systemu EuroBankNet otrzymała powtórnie rekomendację Stowarzyszenia Księgowych w Polsce.

Również rok 2010 na zawsze wpisał się w historię firmy. Tego roku SoftNet otrzymał certyfikat potwierdzający, iż system zarządzania jakością i bezpieczeństwem informacji jest zgodny z wymogami norm PN-ISO\IEC 9001 i 27001.

Firma potwierdziła swój ciągły rozwój i wysoki standard świadczonych usług otrzymując kolejny certyfikat, ISO 20000.

Obecnie SoftNet tworzy ponad stu osobowy zespół wykwalifikowanych specjalistów, starających się sprostać oczekiwaniom i trudnym wymogom rynku. Firma prowadzi serwis dla swoich aplikacji na terenie całej Polski. Oprócz tego, na terenie kraju posiada swoich regionalnych przedstawicieli i współpracowników.