HomeNet - System bankowości korporacyjnej

Umożliwia dostęp do konta przez Internet i ewentualnie przez modem telefoniczny. W celu maksymalnego zwiększenia bezpieczeństwa danych wykorzystano profesjonalny system kryptograficzny EXCELLENCE.

System pozwala na:

  • ustalanie dowolnej kombinacji podpisów elektronicznych,
  • pobieranie wyciągów,
  • informacje o saldach bieżących oraz obrotach,
  • wysyłanie przelewów wszystkich typów,
  • możliwość wczytywania dokumentów z zewnętrznych systemów księgowych firmy,
  • zdalne korzystanie z informacji,
  • zdalne składanie przelewów na rachunki bankowe w banku i na zewnątrz. Obsługiwane są 3 rodzaje przelewów: zwykłe, ZUS, US,
  • samodzielne drukowanie wyciągów bankowych z rachunków klienta.

Produkt działa w systemie off-line, niezależnie od systemu komputerowego pracującego w banku. Przyjęcie takiego rozwiązania zapewnia pełne bezpieczeństwo przed niepowołanym dostępem do sieci komputerowej banku.

Produkt jest wykorzystywany przez UMiG, spółki, spółdzielnie i prowadzących drobne i duże firmy przedsiębiorców indywidualnych.

HomeNet WebServices (Licencja HomeNetWS)

Jest to dodatkowa funkcjonalność systemu HomeNet.

Rozwiązanie zapewniające wysoki poziom bezpieczeństwa połączenia klientów systemu elektronicznej bankowości korporacyjnej HomeNet z Bankiem. Wdrożenie serwera HomeNetWS podwyższa odporność na ataki typu brute force. Właściwości te uzyskano poprzez wykorzystanie połączenia szyfrowanego HTTPS. Zapewnia ono szyfrowanie całej transmisji pomiędzy klientem, a serwerem zainstalowanym w Banku. Proponowane rozwiązanie zabezpiecza także przed przesłaniem paczki przelewów do Banku.