jBramka

Program przeznaczony do wysyłania i odbierania SMS-ów za pośrednictwem operatorów świadczących usługi przez sieć Internet lub sieci prywatne. W chwili obecnej jBramka jest zaprojektowana by współpracować z operatorem Polkomtel.

Oprogramowanie jBramka może być wykorzystywane przez dwa programy:

  • eBankNet – do generowania haseł jednorazowych
  • smsBankNet - do zarządzania rachunkiem.