OperNet - monitorowanie ryzyka operacyjnego

System działa w oparciu o bazy z definicjami. Definicje obejmują m.in rodzaje działalności bankowej (linii biznesowych), kategorie zdarzeń operacyjnych, czy rodzaje zdarzeń. OperNet pozwala osobom upoważnionym w całej strukturze banku na rejestrowanie zdarzeń operacyjnych, z odpowiednią ich kwalifikacją i określeniem wartości strat (dokładnym lub szacunkowym).

Moduł raportowania dostępny jest dla uprawnionych osób. Umożliwia on:

 • stworzenie centralnej bazy zdarzeń,
 • tworzenie zestawień okresowych z zaistniałych zdarzeń w wybranych kategoriach,
 • uzyskanie informacji o częstości audytów zdarzeń operacyjnych w poszczególnych kategoriach,
 • tworzenie raportów kwotowych strat,
 • ustawienie limitów kwotowych na ryzyko w poszczególnych kategoriach,
 • uzyskanie raportów punktowych zdarzeń nawet przy małej bazie historycznej dzięki zastosowanej metodzie samooceny ryzyka,
 • wyliczanie wymogów kapitałowych metodą podstawową, metodą standardową oraz alternatywną metodą standardową

Zarządzanie bazą słowników pozwala na:

 • definiowanie i dostosowanie do własnych potrzeb słowników kategorii biznesowych, kategorii ryzyka, rodzajów zdarzeń i innych,
 • definiowanie składników samooceny ryzyka.

Monitorowanie ryzyka to moduł instalowany w każdej placówce do rejestracji zdarzeń. Służy do:

 • wypełniania arkusza rejestracji zdarzeń operacyjnych
 • przyporządkowania zdarzeniom grupy ryzyka operacyjnego, kategorii i wartości kosztów,
 • tworzenia archiwalnej bazy zdarzeń w danej jednostce.